Tỷ lệ chi tiêu cho bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp thấp

Gốc
QĐND Online – Ông Trương Mạnh Tiến, Giám đốc Quỹ bảo vệ môi trường (BVMT) Việt Nam khẳng định như vậy tại Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn và tiếp cận nguồn vốn cho các dự án BVMT từ Quỹ BVMT”, ngày 30-9, tại Hà Nội.

Tin nóng

Tin mới