Tỷ lệ "chọi" cao nhất 1/8, thấp nhất 1/3,1

Gốc
(HNM) - ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, mùa tuyển sinh năm nay, trong số 7 trường, khoa thành viên, tỷ lệ "chọi" cao nhất 1/8 thuộc về Trường ĐH Kinh tế với số hồ sơ đăng ký dự thi là 3.478 và chỉ tiêu 430.

Tiếp theo là tỷ lệ chọi 1/6,9 của Khoa Luật (2.071 hồ sơ/300 chỉ tiêu); 1/6,55 của Trường ĐH Công nghệ (3.668/560); 1/6,3 của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (8.262/1.310); 1/4,71 của Trường ĐH KHXHNV (6.600/1.400); 1/3,98 của Trường ĐH Giáo dục (1.194/300); thấp nhất là tỷ lệ 1/3,1 của Trường ĐH Ngoại ngữ (3.788/430). Số hồ sơ đăng ký dự thi của ĐH Quốc gia Hà Nội năm nay giảm 12% so với năm 2009. Điểm chuẩn của trường năm nay được xây dựng theo nhóm ngành.

Tin nóng

Tin mới