Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tỷ lệ mù lòa trong cả nước đã giảm từ 0,63% xuống còn 0,43%

Gốc

Hanoinet - Việt Nam đã đưa vào sử dụng một số trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến trong chuyên ngành mắt. Nhờ đó, tỷ lệ mù lòa trong cả nước đã giảm từ 0,63% (năm 2002) xuống còn 0,43% (năm 2007).

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=63020