(DĐDN) - Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) cho biết, tính đến 30/9/2014, lợi nhuận lũy kế 9 tháng, sau khi đã trích đầy đủ dự phòng rủi ro, của ngân hàng đạt 447 tỷ đồng, bằng 102% mức kế hoạch.

Khách hàng giao dịch tại TPBank

Các chỉ tiêu hoạt động khác của TPBank cũng đạt kết quả khả quan. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 45,82% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 1,50%, trong khi con số này 6 tháng đầu năm là 1,66% cho thấy có sự cải thiện lớn về chất lượng tín dụng. Huy động vốn cũng có sự tăng trưởng khá, tăng 32,1% so với năm 2013.

C.H