Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT cao hơn năm 2007

ND - Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ tốt nghiệp lần một năm 2008 của THPT là 75,96%, cao hơn kỳ thi lần một năm 2007 là 9,24%, của giáo dục thường xuyên là 42,42%, cao hơn kỳ thi lần 1 năm 2007 là 15,96%.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124863&sub=74&top=41