Tỷ lệ trẻ tử vong do rối loạn chuyển hóa bẩm sinh cao

Hanoinet - Theo điều tra ngẫu nhiên trong số trẻ điều trị nội trú tại bệnh viện, tỷ lệ này là 1/3.000 trẻ. Trong cộng đồng, con số này là 1/5.000 trẻ.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=94106