Tỷ phú không kể tuổi

Gốc
Di động dắt túi réo liên tục, đi nước ngoài tìm hiểu bạn hàng và ký kết hợp đồng như đi chợ, nắm bắt thông tin và “ngửi” mùi cơ hội làm ăn nhanh nhạy, chuẩn xác, nhiều "lão niên" nắm bắt công nghệ mới và biến mình thành những tỷ phú ở Việt Nam nhanh hơn giới trẻ.

Tin nóng

Tin mới