Ngày 26.3, Tổng cục Dân số cho biết tỷ số giới tính khi sinh của VN hiện đã ở mức 110 bé trai/100 bé gái, cao hơn so với mức cân bằng 105-107 trai/100 gái). Đáng lưu ý tại 16 tỉnh thành, chỉ số này lên đến hơn 110 - 128 trai/100 gái.