Tỷ trọng tiền mặt trong thanh toán có xu hướng giảm dần

Gốc
Theo con số báo cáo mới đây từ Vụ thanh toán (NHNN), hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) tại Việt Nam đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, cơ bản đạt được mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, nhận thức và thói quen của người dân, doanh nghiệp về TTKDTM cũng có sự cải thiện tích cực.

Cuối năm 2015, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-NHNN ngày 30/12/2015 về chuyển đổi thẻ ngân hàng từ thẻ từ sang thẻ gắn vi mạch điện tử.

Theo đó chậm nhất đến 31/12/2020, toàn bộ thị trường thẻ ngân hàng Việt Nam hoàn thành chuyển đổi sang thẻ chip.

Ngoài ra, ngày 09/6/2016, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 1189/QĐ-NHNN thành lập Ban chỉ đạo triển khai dự án xây dựng Hệ thống ACH tại Việt Nam để thực hiện triển khai xây dựng Hệ thống ACH, phục vụ các giao dịch thanh toán bán lẻ.

Bên cạnh đó, NHNN đang thực hiện triển khai nâng cấp Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng để đáp ứng nhu cầu thanh toán ngày càng tăng trong nền kinh tế và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời thực hiện mở rộng việc kết nối hệ thống thanh toán của Kho bạc Nhà nước với Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Tỷ trọng tiền mặt trong thanh toán có xu hướng giảm dần - Ảnh 1

Con số thống kê từ Vụ thanh toán (NHNN) cho hay, tỷ trọng tiền mặt/tổng phương tiện thanh toán có xu hướng giảm dần.

Năm 2010 con số này là 14,02% năm 2010, hiện nay giảm còn khoảng 12%. Tỷ lệ người dân có tài khoản ngân hàng đang ở mức khá cao, tính đến cuối tháng 10/2016 đã đạt trên 67,4 triệu tài khoản cá nhân so với mức 16,8 triệu tài khoản vào cuối năm 2010.

Như vậy, so với dân số Việt Nam tính đến cuối năm 2015 hơn 91,71 triệu người thì tỷ lệ người dân có tài khoản ngân hàng đã chiếm tới 73,4% dân số.

Mặc dù đẩy mạnh phát triển hình thức thanh toán qua thẻ nhưng Ngân hàng Nhà nước vẫn yêu cầu các đơn vị đảm bảo an toàn hoạt động thanh toán và quyền lợi khách hàng.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) một số nội dung liên quan như: Tiến hành tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ các quy trình nghiệp vụ, hạ tầng công nghệ, nguồn nhân lực và việc tổ chức thực hiện các quy định đã ban hành của các hệ thống thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ, đảm bảo tuân thủ các quy định của NHNN; thực hiện đào tạo, huấn luyện nâng cao kỹ năng xử lý rủi ro cho nhân viên; xây dựng quy trình xử lý khủng hoảng truyền thông một cách chặt chẽ, khoa học và chuyên nghiệp; có các giải pháp an ninh bảo mật trong điều kiện mới nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động thanh toán qua ngân hàng cũng như đảm bảo quyền lợi của người dân và của ngân hàng.

NHNN đã và đang thực hiện rà soát và ban hành lộ trình áp dụng các giải pháp xác thực mạnh trong giao dịch thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ, đồng thời sẽ chỉ đạo các ngân hàng triển khai các giải pháp hành chính và kỹ thuật khác để giảm thiểu rủi ro cho khách hàng khi thực hiện các giao dịch ngân hàng.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông để tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh cho hệ thống công nghệ thông tin ngành ngân hàng; Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với các ngân hàng Trung ương, các tổ chức tài chính cũng như các tổ chức thẻ quốc tế về tình hình an ninh, an toàn, bảo mật thanh toán và xu hướng tội phạm thanh toán trên thế giới.

Theo Minh Chuyên (Tổng hợp)/Reatimes

Tin nóng

Tin mới