Roi-tơ ngày 27-5 dẫn phát biểu của Ngoại trưởng U-crai-na C. Grít-sen-cô (K. Gryshchenko) tuyên bố U-crai-na chính thức từ bỏ mục đích theo đuổi quy chế thành viên khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO). Ông Grít-sen-cô cho biết vấn đề này đã bị đưa ra khỏi chương trình nghị sự chính sách của Ki-ép. Đây là tuyên bố rõ ràng nhất từ ban lãnh đạo mới của Tổng thống U-crai-na Y-a-nu-cô-vích (Yanukovich) xung quanh việc gia nhập NATO.

“U-crai-na sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ với NATO, song vấn đề thành viên hiện đã bị đưa ra khỏi chương trình nghị sự”, ông Grít-sen-cô nói. Ông cho rằng việc này phù hợp với tình hình hiện nay. Theo ông, việc gia nhập NATO không giành được sự ủng hộ của đại bộ phận dân chúng và có "hiệu ứng tiêu cực" đối với chính sách nhà nước. Hải Anh