ANTĐ - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa công bố hàng loạt giải pháp mới nhằm đưa thị trường chứng khoán vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Đáng chú ý trong các giải pháp này là hoàn thiện khung pháp lý và phát triển thêm hàng hóa, sản phẩm mới cho thị trường. UBCK cho biết, sắp tới cơ quan này sẽ phối hợp với Bộ Công an xây dựng văn bản hướng dẫn xử lý hình sự các tội phạm trên thị trường chứng khoán và xây dựng bộ tiêu chuẩn phân loại công ty chứng khoán để đưa ra các cảnh báo sớm cho thị trường.

Bên cạnh đó UBCK sẽ triển khai các sản phẩm mới như quỹ mở, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ hưu trí tự nguyện nhằm phát triển thêm nhà đầu tư tổ chức và tạo lực cầu cho thị trường chứng khoán. Ngoài ra UBCK cũng đưa các sản phẩm đầu tư chỉ số tại các sở và xây dựng hệ thống chỉ số thị trường mới. Trong giai đoạn tới, thời gian giao dịch cũng được kéo dài hơn…

Đặc biệt UBCK sẽ tiến hành tái cấu trúc các công ty chứng khoán theo hướng sáp nhập hoặc giải thể. Ông Vũ Bằng – Chủ tịch UBCK cho rằng: “Hiện nay trên thị trường có tới 105 công ty chứng khoán là quá nhiều, nhiều công ty hoạt động không đảm bảo các chỉ tiêu tài chính, quản trị doanh nghiệp và quản trị rủi ro không tốt ảnh hưởng tới các nhà đầu tư. Những công ty này sẽ bị sáp nhập hoặc giải thế không phân biệt là quy mô lớn hay quy mô nhỏ”.

Anh Tú