(ATPvietnam.com) - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN) chủ trì phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) đồng tổ chức “Hội nghị tập huấn công ty đại chúng khu vực miền Tây Nam Bộ” tại Hội trường Ủy Ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, số 02 đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ vào lúc 08h, thứ 6 ngày 28/05/2010.

Mục đích của hội nghị là hỗ trợ các công ty đại chúng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động trên thị trường chứng khoán, nhằm mục tiêu thúc đẩy doanh nghiệp phát triển hiệu quả và hỗ trợ các doanh nghiệp tự tin trong công tác tham gia niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán. Hội nghị đã tổ chức thành công tại tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, tại Hội nghị lần này sẽ tập huấn và phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến: Thứ nhất, Công ty đại chúng và hoạt động phát hành riêng lẻ, chào bán chứng khoán ra công chúng. Thứ hai, Nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đối với công ty đại chúng (Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài Chính); Thứ ba, Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán (ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính); Thứ tư, Hướng dẫn thủ tục thực hiện đăng ký niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán, các quy định về giao dịch trên thị trường niêm yết, thị trường Upcom; Thứ năm, Vai trò của công ty chứng khoán trong hoạt động hỗ trợ, tư vấn các công ty đại chúng thực hiện thủ tục đăng ký công ty đại chúng, phát hành riêng lẻ, chào bán chứng khoán ra công chúng, đăng ký niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán; Dự kiến, trong tháng 06/2010, CTCP chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín sẽ khai trương Chi nhánh Tây Đô tại số 212A, Ba Tháng Hai, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Chi nhánh Tây Đô sẽ thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ của một chi nhánh công ty chứng khoán, bao gồm môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán. Sacombank-SBS thành lập chi nhánh Tây Đô với mong muốn sẽ là “CỬA NGÕ KẾT NỐI KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG” với thị trường chứng khoán cả nước. Quốc Khánh