(ATPvietnam.com) -Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước vừa cho biết việc điều chỉnh biên độ dao động giá của chứng khoán trên 2 sàn giao dịch chứng khoán vừa qua xuất phát từ những thực tế trong bối cảnh hiện nay.