UBMTTQVN tỉnh Phú Yên: Tập huấn công tác giám sát và phản biện xã hội

Gốc
Ngày 24/10, UB MTTQ VN tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị tập huấn công tác giám sát và phản biện xã hội cho gần 200 cán bộ MTTQ cấp xã, phường, thị trấn của tỉnh. Phó Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha đến tham dự và giới thiệu tới lớp tập huấn về Hiến pháp 2013, Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 và kiến thức về giám sát, phản biện xã hội.

UBMTTQVN tỉnh Phú Yên: Tập huấn công tác giám sát và phản biện xã hội - Ảnh 1

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha
giới thiệu về Hiến pháp năm 2013 và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015

Theo ông Nguyễn Hồng Thái – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Phú Yên: Qua thực tế ở tỉnh Phú Yên, MTTQ cấp cơ sở đã thực hiện khá tốt quyền giám sát của mình thông qua một số hoạt động như: giám sát việc cải cách thủ tục hành chính; giám sát việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt ở xã, phường, thị trấn; phó thôn, khu phố; giám sát qua Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng…Từ năm 2014 đến nay, nhiều địa phương triển khai khá hiệu quả công tác giám sát, đã chon đúng vấn đề nổi cộm ở địa phương để giám sát; nhưng thời gian qua, giám sát của Mặt trận Tổ Quốc cấp cơ sở chưa hiệu quả, chưa mang lại những hiệu quả tích cực góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa; không ít địa phương còn lúng túng, nhận thức về giám sát và nhất là hoạt động phản biện xã hội chưa được đầu đủ, hiệu quả công tác giám sát của Mặt trận Tổ Quốc chưa cao; công tác phản biện xã hội triển khai còn hạn chế.

Nhằm giúp cho cán bộ MTTQ các cấp trong tỉnh nắm được những nội dung cơ bản theo tinh thần Quyết định 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị và các nội dung của Thông tri 28/TTr-MTTW-BTT, Kế hoạch số 471/KH-MTTW-BTT. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Phú Yên tổ chức tập huấn công tác giám sát và phản biện xã hội kết hợp việc triển khai Luật MTTQVN đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 09/6/2015 cho cán bộ làm công tác MTTQ các cấp trong tỉnh.

UBMTTQVN tỉnh Phú Yên: Tập huấn công tác giám sát và phản biện xã hội - Ảnh 2

Quang cảnh lớp tập huấn công tác giám sát và phản biện xã hội

Lớp tập huấn đã trang bị cho cán bộ MTTQVN các cấp trong tỉnh nắm rõ nguyên tắc, đối tượng, phạm vi, nội dung , trình tự, thủ tục trong hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền để từ đó vận dụng có hiệu quả vào công tác giám sát và phản biện xã hội của UBMTTQVN các cấp trong thời gian tới.

Tại hội nghị Tập huấn công tác giám sát và phản biện xã hội, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha đã giới thiệu những nội dung cơ bản nhất về nguyên tắc, đối tượng phạm vi, nội dung, quy trình của hoạt động giám sát và phản biện xã hội; những nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và giới thiệu những nội dung mới, cơ bản nhất của Luật Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam theo hiến pháp năm 2013. Đồng thời, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Phú Yên cũng đã phổ biến, quán triệt Điều lệ MTTQVN (khóa VIII).

Tại lớp tập huấn các đại biểu cũng đã trao đổi, giải đáp những vấn đè vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, cũng như hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Văn Nhất

_________________________________________________________

Tin nóng

Tin mới