UBND các tỉnh rốt ráo rà soát việc phát tiền hỗ trợ người nghèo

Cục Bảo trợ xã hội vừa gửi công văn tới các tỉnh trên toàn quốc về việc kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp tiền hỗ trợ người nghèo đón Tết Nguyên đán. Văn bản này yêu cầu các địa phương phải kiểm tra, rà soát lại số lượng hộ nghèo được cấp phát để báo cáo về Bộ LĐ-TB&XH; địa phương nào cấp sai, số tiền cấp sai dứt khoát phải thu hồi; làm rõ trách nhiệm của cán bộ để xử lý.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2009/2/108727.cand