UBND huyện Tri Tôn phát động toàn dân phòng, chống sốt xuất huyết

Ngày 25/8, UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức lễ phát động chiến dịch người dân tự diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue đợt II/2022.

Lễ phát động chiến dịch người dân tự diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Diễu hành hưởng ứng chiến dịch người dân tự diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Tại buỗi lễ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên người huyện Tri Tôn kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và toàn thể nhân dân chủ động, tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh.

Trong đó, duy trì thói quen thường xuyên diệt lăng quăng, bọ gậy tại nơi sinh sống, học tập, lao động và làm việc. Các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện tốt các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng.

Sau lễ phát động, xe cổ động cùng lực lượng công chức, viên chức, lao động và học sinh đã tham gia diễu hành tại các trục đường chính trên địa bàn huyện Tri Tôn để tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết.

Tính đến nay, toàn huyện Tri Tôn ghi nhận 271 ca sốt xuất huyết ở 14/15 xã, thị trấn, tăng 48 ca so tháng trước. Trong đó, cao nhất là thị trấn Tri Tôn (54 ca), xã Châu Lăng, Tà Đảnh và thị trấn Ba Chúc ghi nhận trên 30 ca mắc/địa phương.

Nguyên nhân bệnh sốt xuất huyết tăng là do ý thức vệ sinh môi trường của người dân còn hạn chế, nhất là vào thời điểm mùa mưa, là điều kiện thuận lợi cho véc-tơ truyền bệnh phát triển mạnh, làm tăng nguy cơ lây truyền và bùng phát dịch bệnh.

NGÔ CHUẨN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ubnd-huyen-tri-ton-phat-dong-toan-dan-phong-chong-sot-xuat-huyet-a341283.html