Theo phán quyết của tòa án, UBND thành phố Vinh (Nghệ An) phải bồi thường 4,7 tỷ đồng cho hơn 230 hộ kinh doanh tại chợ Vinh vì để xảy ra vụ cháy năm 2006.