UBND tỉnh Cao Bằng kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm

Gốc
Báo Lao Động ra ngày 19.3.2010 đăng bài: “Bới tung rừng Phia Oắc…”, phản ánh việc rừng Phia Oắc – Phia Đén (tỉnh Cao Bằng) đang bị những kẻ khai thác quặng Volfram trái phép nổ mìn phá đá, đào hâm sâu dưới các cây cổ thụ làm cho cánh rừng đặc dụng hàng trăm ha bị tàn phá nghiêm trọng, hủy hoại môi trường sinh thái, phát sinh các tệ nạn xã hội…

Rừng Phia Oắc – Phia Đén (tỉnh Cao Bằng) rộng tới 30.000ha (trong đó tỉnh Cao Bằng đã có kế hoạch quy hoạch 10.000ha là rừng đặc dụng), có đỉnh cao nhất là 1.931m so với mực nước biển, là kho di sản thiên nhiên độc đáo, có nhiều loại động, thực vật quý hiếm… Về vấn đề này, ngày 24.3.2010, Văn phòng Chính phủ đã có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu UBND tỉnh Cao Bằng kiểm tra sự việc báo nêu, nếu đúng phải có biện pháp ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tin nóng

Tin mới