Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Báo Xây Dựng
20/1/2023
Miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và Gia Lai

Miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và Gia Lai

Tạp chí Tài Chính Doanh Nghiệp
20/1/2023
Miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Chuyên trang Pháp Luật Plus - Báo Pháp Luật Việt Nam
20/1/2023
Miễn nhiệm 3 Phó chủ tịch Gia Lai; kỷ luật Chủ tịch, Phó Chủ tịch Đồng Tháp

Miễn nhiệm 3 Phó chủ tịch Gia Lai; kỷ luật Chủ tịch, Phó Chủ tịch Đồng Tháp

Báo Giao Thông
19/1/2023
Miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Báo Kiến Thức
19/1/2023
Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm ba Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm ba Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Báo VietnamPlus
19/1/2023
Vụ sân golf Đắk Đoa: 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai bị miễn nhiệm

Vụ sân golf Đắk Đoa: 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai bị miễn nhiệm

Tạp chí Đầu tư Tài chính
19/1/2023
Phê chuẩn miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Phê chuẩn miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Báo Giáo Dục & Thời Đại
19/1/2023
Miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Báo VTC News
19/1/2023
Miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Báo Sài Gòn Giải Phóng
19/1/2023
Miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
19/1/2023
Gia Lai miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Gia Lai miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Báo Dân Sinh
29/12/2022
Miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
29/12/2022
Gia Lai: 2 Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh được điều động giữ chức vụ mới

Gia Lai: 2 Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh được điều động giữ chức vụ mới

Báo Công Thương
29/12/2022
Tỉnh Gia Lai bổ nhiệm chức vụ mới với 2 cựu Phó Chủ tịch tỉnh

Tỉnh Gia Lai bổ nhiệm chức vụ mới với 2 cựu Phó Chủ tịch tỉnh

Báo VietnamNet
29/12/2022
Gia Lai: 2 nhân sự được giới thiệu để bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh

Gia Lai: 2 nhân sự được giới thiệu để bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh

Báo Kiến Thức
29/12/2022
Gia Lai: Giới thiệu 2 nhân sự để bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Gia Lai: Giới thiệu 2 nhân sự để bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Báo Công Thương
29/12/2022
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai được giới thiệu làm Phó chủ tịch tỉnh

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai được giới thiệu làm Phó chủ tịch tỉnh

Báo Đầu Tư
28/12/2022