UBND TP Hà Nội đôn đốc thực hiện 45 nhiệm vụ chậm tiến độ

Gốc
Ngày 21-4, UBND TP Hà Nội đã có Công văn số 1888/UBND-TKBT đôn đốc các đơn vị chậm triển khai các nhiệm vụ Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao.

Công văn cho biết, qua rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện, đến nay còn nhiều nhiệm vụ, chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao cho các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chưa hoàn thành và chậm tiến độ. Trong số 608 nhiệm vụ của Chính phủ, Thành ủy và UBND thành phố giao có 45 nhiệm vụ chậm tiến độ. Theo đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có 21 nhiệm vụ; Sở Giao thông Vận tải 5 nhiệm vụ; Sở Tài nguyên và Môi trường 3 nhiệm vụ; Sở Xây dựng 2 nhiệm vụ; Sở Nội vụ 2 nhiệm vụ; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 1 nhiệm vụ; Sở Tài chính 1 nhiệm vụ…

Thành Vinh

Tin nóng

Tin mới