Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

UBND TP.HCM hướng dẫn xử lý và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính

Các cơ quan, ban, ngành tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính công ích.

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/video-ubnd-tphcm-huong-dan-xu-ly-va-tra-ket-qua-ho-so-thu-tuc-hanh-chinh-999382.html