Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

UBND TP vừa ban hành kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2008

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Theo đó, mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng phải gắn với cải cách hành chính phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và an toàn xã hội.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=38302