(SGGP).- UBND TPHCM vừa có công văn gởi Thủ tướng về giải đáp kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (VINASA). Theo đó, công văn kiến nghị Thủ tướng xem xét, tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ UBND TP kiên quyết thực hiện việc không cho phép kinh doanh tài sản có giá trị ảo, vật phẩm ảo trên các trò chơi trực tuyến (GO) trong khi chờ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy định cụ thể. Công văn cũng đề nghị Thủ tướng chỉ đạo chấm dứt việc báo cáo thiếu khách quan vụ việc cho Chính phủ tại Công văn số 96/2010/VINASA ngày 29-9-2010 của VINASA.

Được biết, công văn này đề cập: “Trong thực tiễn kinh doanh GO trên thế giới hiện nay thì việc cho phép người chơi trả tiền để sử dụng vật phẩm ảo là thông lệ chung và đặc thù của ngành kinh doanh GO; đồng thời đây cũng là phương thức thu phí duy nhất hiện nay của các công ty phát hành GO tại Việt Nam. Vì thế, nếu áp đặt vật phẩm ảo là tài sản có giá trị để áp dụng Thông tư 60 và cấm hình thức thu phí này thì các doanh nghiệp sẽ không còn nguồn thu và buộc phải đóng cửa”. Sau khi VINASA gởi Thủ tướng công văn trên, ngày 7-12-2010, Thanh tra Sở TT-TT TPHCM đã có Công văn số 261/TTr gởi Chủ tịch VINASA, Bộ TT-TT cho rằng: “Văn bản của hiệp hội báo cáo sai sự thật, thiếu khách quan, không có cơ sở; Văn bản của VINASA có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín Sở TT-TT…”. Theo công văn này, Thanh tra Sở TT-TT cũng đề nghị: “VINASA làm rõ đây là ý kiến cá nhân của ông Tổng thư ký (người ký văn bản) hay là kiến nghị chính thức của VINASA; VINASA chính thức xin lỗi Sở TT-TT về việc nhầm lẫn các nội dung đã xúc phạm danh dự, uy tín của Sở TT-TT khi phát hành công văn khiếu nại Sở TT-TT gởi Thủ tướng …” và cũng “Kiến nghị Bộ TT-TT xem xét và chấn chỉnh hoạt động của VINASA, xử lý hành vi vi phạm (nếu có) của VINASA”. BÁ TÂN