(Chinhphu.vn) – Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cơ bản nhất trí đề nghị bổ sung vào dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6 của QH nội dung xem xét quyết định chủ trương đầu tư Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận; xem xét, thông qua Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Thuế Thu nhập doanh nghiệp…

Ngày 16/10, UBTVQH đã cho ý kiến về Dự án Luật An toàn thực phẩm (ATTP); tiếp thu, chỉnh lý chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII và việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009. Về chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho biết sẽ có nhiều vấn đề quan trọng được đề cập. Các đại biểu cơ bản nhất trí đề nghị bổ sung vào dự kiến chương trình kỳ họp nội dung xem xét quyết định chủ trương đầu tư Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận; xem xét, thông qua Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Thuế Thu nhập doanh nghiệp; cho ý kiến Dự án Luật ATTP. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Theo đó thống nhất bổ sung Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007 - 2011). Luật An toàn thực phẩm cần tránh chồng chéo Dự án Luật ATTP có 11 chương, 62 điều đưa ra các quy chuẩn tiêu chuẩn, điều kiện đảm bảo VSATTP, phương thức quản lý hàng hóa, công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kiểm soát ngăn chặn tình trạng vi phạm VSATTP hiện nay, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan có liên quan nhằm đổi mới phương thức quản lý, chế biến, tiêu dùng thực phẩm phù hợp với luật pháp quốc tế, đảm bảo an toàn cho sức khỏe nhân dân. UBTVQH nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật ATTP, nhưng còn có ý kiến cho rằng Dự thảo Luật chưa phân công rõ ràng, cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực ATTP giữa các Bộ Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tránh tình trạng chồng chéo nhưng lại không hiệu quả về đảm bảo ATTP như hiện nay. Nhiều ý kiến bày tỏ hiệu quả thực thi của các chế tài quản lý, kiểm soát và xử phạt của Dự thảo Luật ATTP với phương thức quản lý theo chuỗi hàng hóa từ khâu khai thác, dự trữ, sản xuất, chế biến đến tiêu dùng. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên kết luận, Luật ATTP liên quan đến nhiều ngành nhiều cấp và tác động đến toàn bộ xã hội, cần thời gian chuẩn bị xây dựng Luật kỹ càng và đồng ý đưa Luật ra xem xét tại kỳ họp 6 của Quốc hội. Tuy nhiên, Ban soạn thảo Dự án Luật cần làm rõ thêm về các nội dung quản lý thực phẩm biến đổi gen, quản lý thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể, thực phẩm đa cấp… Các nội dung này cần được nghiên cứu dựa trên thực tế của đất nước để đảm bảo tính khả thi của Luật. Nguyệt Hà