Ubuntu 9.04 ra mắt Alpha 3

Gốc
XHTTOnline: Ubuntu 9.04 vừa tiếp tục ra mắt phiên bản thử nghiệm Alpha 3 mang tên Jaunty Jackalope. Phiên bản lần này tập trung chính và tốc độ và tiện ích hơn là cải tiến những tính năng...

Tin nóng

Tin mới