Úc ra quyết định thuế chống bán phá giá đối với thép mạ kẽm nhập khẩu từ Việt Nam

Gốc
Theo thông tin từ Cục Quản lý Cạnh tranh cho biết Úc ra kết luận cuối cùng vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm thép mạ kẽm nhập khẩu từ Việt Nam, Ấn Độ và Malaysia.

Úc ra quyết định thuế chống bán phá giá đối với thép mạ kẽm nhập khẩu từ Việt Nam - Ảnh 1

Theo thông tin do Thương vụ Việt Nam tại Úc gửi và trang thông tin điện tử của Ủy ban Chống bán phá giá Úc (Anti-dumping Commission - ADC) ngày 16/8/2017, ADC- cơ quan điều tra đã công bố Báo cáo cuối cùng (REP 370) và người có thẩm quyền (Parliamentary Secretary của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học) đã ra quyết định cuối cùng (Thông báo số 2017/99) đồng ý với khuyến nghị của Ủy viên của ADC về cuộc điều tra chống bán phá giá (CBPG) và chống trợ cấp (CTC) đối với sản phẩm thép mạ kẽm nhập khẩu từ Ấn Độ, Malaysia và Việt Nam.

Riêng cuộc điều tra CTC chỉ áp dụng đối với Ấn Độ do trước đó, vào ngày 17 tháng 7 năm 2017, ADC đã ra thông báo (Thông báo số 2017/98) chấm dứt điều tra CTC và không áp dụng biện pháp CTC đối với sản phẩm này nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo đó, sản phẩm bị điều tra là thép mạ kẽm mã HS: 7210.49.00, 7212.30.00, 7225.92.00 và 7226.99.00. Ngày khởi xướng điều tra là 16/8/2016, giai đoạn điều tra phá giá và trợ cấp từ ngày 01/7/2015 – 30/06/2016.

ADC đã sử dụng phương pháp so sánh giá trị bình quân gia quyền của giá xuất khẩu với giá trị bình quân gia quyền của giá trị thông thường tương ứng trong giai đoạn điều tra để so sánh giá xuất khẩu và giá trị thông thường từ đó chứng minh hành vi bán phá giá và xác định biên độ phá giá.

Theo đó, ADC kết luận rằng giá xuất khẩu thấp hơn giá trị thông thường của hàng hóa liên quan và do đó gây thiệt hại hoặc có khả năng gây thiệt hại đáng kể đối với ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa tương tự của Úc (giảm lợi nhuận, hiệu suất lợi nhuận, cắt giảm việc làm, có sự kìm giá, ép giá). Đồng thời ADC kết luận rằng thiệt hại đối với ngành công nghiệp thép mạ kẽm Úc bị gây ra bởi hàng hóa nhập khẩu bán phá giá/được trợ cấp.

Biên độ phá giá (BĐPG) mà ADC áp dụng cho Việt Nam và Ấn Độ được ADC đề cập trong bản thông báo. Cụ thể, đối với Việt Nam, BĐPG cho 01 nhà sản xuất xuất khẩu (SXXK) hợp tác là 8,4%; BĐPG cho các công ty không hợp tác và các nhà xuất khẩu khác là 14,2 %. Trước đó, tại thông báo chấm dứt một phần vụ việc CBPG đối với Việt Nam được ADC công bố vào ngày 17/7/2017 (Thông báo số 2017/98), 2 nhà SXXK hợp tác của Việt Nam đã được loại khỏi cuộc điều tra do có biên độ phá giá thấp hơn mức tối thiểu, - Đối với Malaysia: BĐPG cho các nhà SXXK hợp tác là từ 14,5% đến 16,5%. BĐPG cho các công ty không hợp tác và các nhà xuất khẩu khác là 16,5%.

Đối với Ấn Độ, BĐPG cho các nhà SXXK hợp tác là từ 7,6% đến 9%. BĐPG cho các công ty không hợp tác và các nhà xuất khẩu khác là 12%.

Riêng đối với thuế chống trợ cấp chỉ áp dụng cho các nhà SXXK Ấn Độ. Biên độ trợ cấp đối với các nhà SXXK hợp tác là từ 3,6% đến 5%. Biên độ trợ cấp đối với các nhà SXXK không hợp tác và các nhà SXXK còn lại là 5,9%.

Tin nóng

Tin mới