UDJ: 04/08 GDKHQ nhận cổ tức tiền mặt 2014, tỷ lệ 11%

Gốc
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UDJ của CTCP Phát triển Đô Thị như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/08/2015
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/08/2015
3. Lý do và mục đích:
* Trả cổ tức bằng tiền năm 2014:
- Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,100 đồng).
- Thời gian thực hiện: 24/08/2015
- Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại C1-2-3 đường DT6 (đường Lê Lợi), Khu Liên hợp công nghiệp dịch vụ Bình Dương, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 24/08/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.
+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký

HNX

Tin nóng

Tin mới