Úi chà chà...!

Gốc
Một anh nhà thơ có tính hài, bảo với người bạn tốt bụng muốn lo cho anh một bài thơ Tết nơi báo bạn làm.

Tin nóng

Tin mới