UIC và TS4 chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức

Gốc
(Vietstock) - Ngày 28/05, Sở GDCK THCM (HOSE) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức của CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO (HOSE: UIC) và CTCP Thủy sản số 4 (HOSE: TS4).

Cụ thể, UIC chốt danh sách cổ đông ngày 08/06, và ngày giao dịch không hưởng quyền là 04/06. UIC trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4% vào ngày 28/06. Còn TS4 chốt danh sách cổ đông ngày 16/06, và ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/06. TS4 tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 với tỷ lệ 6% vào ngày 15/07.

Tin nóng

Tin mới