Điều gì sẽ xảy ra khi kết quả trưng cầu dân ý ở vùng ly khai Ukraine được công bố?

Điều gì sẽ xảy ra khi kết quả trưng cầu dân ý ở vùng ly khai Ukraine được công bố?

Nga làm phá sản toan tính của Mỹ với lệnh 'động viên một phần'

Nga làm phá sản toan tính của Mỹ với lệnh 'động viên một phần'

Ukraine bị tố tấn công Kherson bằng HIMARS trong ngày trưng cầu dân ý

Ukraine bị tố tấn công Kherson bằng HIMARS trong ngày trưng cầu dân ý

Số liệu 2 ngày đầu bỏ phiếu gia nhập Nga của người dân 4 tỉnh Ukraine

Số liệu 2 ngày đầu bỏ phiếu gia nhập Nga của người dân 4 tỉnh Ukraine

Quan sát viên Ý nói về quá trình trưng cầu dân ý ở vùng ly khai Ukraine

Quan sát viên Ý nói về quá trình trưng cầu dân ý ở vùng ly khai Ukraine

Ông Lavrov tuyên bố Nga 'bảo vệ toàn diện' vùng lãnh thổ sáp nhập

Ông Lavrov tuyên bố Nga 'bảo vệ toàn diện' vùng lãnh thổ sáp nhập

Nga: Học thuyết hạt nhân sẽ áp dụng với cả 'vùng lãnh thổ mới'

Nga: Học thuyết hạt nhân sẽ áp dụng với cả 'vùng lãnh thổ mới'

Người dân bỏ phiếu trưng cầu dân ý sáp nhập 4 khu vực của Ukraine vào Nga

Người dân bỏ phiếu trưng cầu dân ý sáp nhập 4 khu vực của Ukraine vào Nga

Vùng ly khai miền Đông Ukraine có thể sáp nhập Nga ngày 30/9

Vùng ly khai miền Đông Ukraine có thể sáp nhập Nga ngày 30/9

Xung đột ở Ukraine: Nga nói về việc sáp nhập các vùng lãnh thổ, Trung Quốc kêu gọi giải pháp ngoại giao

Xung đột ở Ukraine: Nga nói về việc sáp nhập các vùng lãnh thổ, Trung Quốc kêu gọi giải pháp ngoại giao

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 24/9

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 24/9

Tổng thống Biden cảnh báo sẽ đáp trả Nga vì các cuộc trưng cầu dân ý ở vùng ly khai Ukraine

Tổng thống Biden cảnh báo sẽ đáp trả Nga vì các cuộc trưng cầu dân ý ở vùng ly khai Ukraine

Trưng cầu dân ý sáp nhập Nga: Sử dụng phiếu giấy, có mời quan sát viên quốc tế

Trưng cầu dân ý sáp nhập Nga: Sử dụng phiếu giấy, có mời quan sát viên quốc tế

Bốn khu vực thuộc Ukraine trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga

Bốn khu vực thuộc Ukraine trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga

Phương Tây gia tăng trừng phạt Nga sau cuộc trưng cầu tại 4 khu vực của Ukraine

Phương Tây gia tăng trừng phạt Nga sau cuộc trưng cầu tại 4 khu vực của Ukraine

Tass: Quan sát viên Mỹ và châu Âu giám sát bỏ phiếu trưng cầu dân ý tại Donbass

Tass: Quan sát viên Mỹ và châu Âu giám sát bỏ phiếu trưng cầu dân ý tại Donbass

Mỹ sẽ mạnh tay trừng phạt Nga nếu sáp nhập vùng lãnh thổ phía đông Ukraine

Mỹ sẽ mạnh tay trừng phạt Nga nếu sáp nhập vùng lãnh thổ phía đông Ukraine

Mỹ và đồng minh tuyên bố không công nhận kết quả trưng cầu dân ý vùng ly khai Ukraine

Mỹ và đồng minh tuyên bố không công nhận kết quả trưng cầu dân ý vùng ly khai Ukraine