Phát huy tài sản văn hóa, đưa Hà Nội thành 'kinh đô sáng tạo'

Phát huy tài sản văn hóa, đưa Hà Nội thành 'kinh đô sáng tạo'

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp qQuốc (UNESCO), Chương trình định cư con người Liên Hợp...

7 liên quan

Khơi dậy sức trẻ phát triển Hà Nội thành 'kinh đô sáng tạo'

Khơi dậy sức trẻ phát triển Hà Nội thành 'kinh đô sáng tạo'

Hướng tới phát triển Hà Nội thành kinh đô sáng tạo, các tổ chức của Liên Hợp Quốc (UN) khuyến khích sự tham...

7 liên quan

Tìm giải pháp xây dựng Thành phố sáng tạo

Tìm giải pháp xây dựng Thành phố sáng tạo

Ngày 8-4, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phối hợp Chương trình Định cư con người Liên hợp quốc (UN-Habitat),...

7 liên quan

Nỗ lực chung để Hà Nội trở thành Kinh đô Sáng tạo

Nỗ lực chung để Hà Nội trở thành Kinh đô Sáng tạo

Ba tổ chức của Liên hợp quốc là UNESCO, UN-Habitat, UNIDO phối hợp tổ chức chuỗi hội thảo tham vấn trong...

7 liên quan

Cần có chiến lược phát triển tổng thể cho Hà Nội

Cần có chiến lược phát triển tổng thể cho Hà Nội

Sáng 8-4, tại Hà Nội, Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), Chương trình Định cư...

7 liên quan

Nêu hình mẫu 'hồi sinh' ở Hàn Quốc để nói về phát triển Hà Nội thành 'kinh đô sáng tạo'

Nêu hình mẫu 'hồi sinh' ở Hàn Quốc để nói về phát triển Hà Nội thành 'kinh đô sáng tạo'

Tại hội thảo hướng tới việc phát triển Hà Nội thành kinh đô sáng tạo, TS Nguyễn Quang nêu ví dụ việc TP...

7 liên quan