Hà Nội: Chỉ trình duyệt dự án nhà cao tầng phù hợp quy hoạch

Hà Nội: Chỉ trình duyệt dự án nhà cao tầng phù hợp quy hoạch

Làn đường riêng cho xe đạp: Cần lộ trình

Làn đường riêng cho xe đạp: Cần lộ trình

Hà Nội nói về làn đường cho xe đạp, phân vùng xe máy, thu phí phương tiện vào nội đô

Hà Nội nói về làn đường cho xe đạp, phân vùng xe máy, thu phí phương tiện vào nội đô

Hà Nội xúc tiến có làn đường cho xe đạp, thu phí phương tiện vào nội đô

Hà Nội xúc tiến có làn đường cho xe đạp, thu phí phương tiện vào nội đô

Dồn lực đầu tư các tuyến vành đai, Hà Nội quyết tâm xóa bỏ điểm đen, giảm ùn tắc giao thông

Dồn lực đầu tư các tuyến vành đai, Hà Nội quyết tâm xóa bỏ điểm đen, giảm ùn tắc giao thông

Hà Nội nói không với chung cư, cao ốc… gây ùn tắc giao thông

Hà Nội nói không với chung cư, cao ốc… gây ùn tắc giao thông

Hà Nội nghiên cứu thí điểm làn đường dành riêng cho xe đạp

Hà Nội nghiên cứu thí điểm làn đường dành riêng cho xe đạp

Hà Nội nghiên cứu thí điểm làn đường dành riêng cho xe đạp

Hà Nội nghiên cứu thí điểm làn đường dành riêng cho xe đạp

Hà Nội sẽ nghiên cứu làn đường dành riêng cho xe đạp

Hà Nội sẽ nghiên cứu làn đường dành riêng cho xe đạp

Hà Nội phấn đấu vận tải công cộng đến năm 2025 đạt 30-35%

Hà Nội phấn đấu vận tải công cộng đến năm 2025 đạt 30-35%

Hà Nội phấn đấu vận tải công cộng đáp ứng 30-35% nhu cầu vào 2025

Hà Nội phấn đấu vận tải công cộng đáp ứng 30-35% nhu cầu vào 2025

Hà Nội sẽ tập trung nguồn lực hoàn thành các tuyến đường Vành đai 4 và 5

Hà Nội sẽ tập trung nguồn lực hoàn thành các tuyến đường Vành đai 4 và 5

Hà Nội sẽ nghiên cứu làn đường dành riêng cho xe đạp

Hà Nội sẽ nghiên cứu làn đường dành riêng cho xe đạp

Đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu vận tải công cộng đáp ứng 30 – 35% nhu cầu

Đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu vận tải công cộng đáp ứng 30 – 35% nhu cầu

Hà Nội chỉ phê duyệt xây dựng chung cư có hạ tầng giao thông không làm kẹt xe

Hà Nội chỉ phê duyệt xây dựng chung cư có hạ tầng giao thông không làm kẹt xe

Hà Nội nghiên cứu thí điểm làn đường dành riêng cho xe đạp

Hà Nội nghiên cứu thí điểm làn đường dành riêng cho xe đạp

Hà Nội sẽ thí điểm làn đường dành cho xe đạp

Hà Nội sẽ thí điểm làn đường dành cho xe đạp

Hà Nội đưa ra điều kiện để được xây chung cư, nhà cao tầng

Hà Nội đưa ra điều kiện để được xây chung cư, nhà cao tầng