UNESCO công nhận Hà Nội là thành phố sáng tạo

link
UNESCO vừa công nhận nơi đây là thành phố sáng tạo ở lĩnh vực thiết kế nhờ sự giao thoa, sáng tạo của nhiều nền văn hóa.

http://tapchitaichinh.vn/media/video-unesco-cong-nhan-ha-noi-la-thanh-pho-sang-tao-3 14814.html