Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

UNESCO thông qua năm mục tiêu ưu tiên

Báo VTC News
Gốc

Kết thúc phiên họp Đại hội đồng thứ 34, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua 5 mục tiêu ưu tiên trong chiến lược hành động từ nay đến năm 2013.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/221525/Default.aspx