TTO - Abdul Rahman Dahlan, tổng thư ký Tổ chức quốc gia Malaysia, cho biết một số ứng cử viên trong Đảng cầm quyền của Malaysia sẽ phải lập blog để giới thiệu mình và chương trình hành động trước thềm bầu cử vào tháng mười hai năm nay. Đây là yêu cầu cho những chính trị gia tham gia cuộc bỏ phiếu trực tuyến.