Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ huy

Gốc

Nhấn mạnh về hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, chỉ huy, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn lấy ví dụ: Vừa qua, một số hội nghị, hội thảo lớn của Bộ được tổ chức theo hình thức truyền hình trực tiếp. Cùng việc gộp nhiều hội nghị liên quan vào một hội nghị lớn đã giảm chi phí, thời gian đáng kể.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/9/100526.cand