Ngập úng nay đã thật sự trở thành “hiểm họa” cho môi trường của TPHCM. Thành phố đầu tư gần 16.000 tỷ đồng cho 4 dự án thoát nước lớn và chuẩn bị xây 200km đê bao, song tiến độ thi công quá chậm do gặp nhiều vướng mắc