Ứng dụng công nghệ thông tin để hội chẩn từ xa

Gốc
Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện tin học hóa trong quản lý khám chữa bệnh (KCB) và thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2016, xây dựng kế hoạch năm 2017 do Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội.

Theo báo cáo của các sở y tế và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, trên cả nước hiện có 12.719 cơ sở KCB ký hợp đồng KCB BHYT với cơ quan BHXH. Đến ngày 15-12, cả nước có 12.653/12.719 cơ sở KCB thực hiện được kết nối liên thông dữ liệu, đạt 99,48%. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Y tế đã chỉ đạo một số bệnh viện tuyến trung ương triển khai hệ thống Telemedicine kết nối với các bệnh viện tuyến tỉnh, giúp hội chẩn những ca bệnh khó trong KCB góp phần nâng cao hiệu quả cấp cứu, phẫu thuật của các bệnh viện vệ tinh.

Tuy nhiên, do hạ tầng công nghệ thông tin chung của Ngành Y tế còn nhiều yếu kém, chưa có trung tâm dữ liệu y tế quốc gia, nhiều dịch vụ kèm theo chưa có nên Bộ Y tế đề nghị cơ quan BHXH tiếp tục phối hợp để triển khai thống nhất, đồng bộ KCB BHYT điện tử theo lộ trình.

Trang Thu

Tin nóng

Tin mới