Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp

ND - Thay vì có kế hoạch trong việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tổng thể cho mình trong vòng năm đến mười năm, phần lớn các doanh nghiệp cũng như nhiều tổ chức, cơ quan của Việt Nam thường tìm kiếm các giải pháp nhỏ lẻ để giải quyết từng phần việc trong công tác quản lý và điều hành.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=128287&sub=72&top=41