Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Báo Nhân Dân
Gốc

NDĐT – Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân vừa ký quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008 nhằm nâng cao năng lực điều hành, quản lý của các cơ quan nhà nướcvà phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=118621&sub=76&top=41