(HNMĐT) - Được phép của Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Nội, ngày 27/11/2007, Công ty Global Education tổ chức Hội thảo “Ứng dụng eLearning trong giảng dạy tiếng Anh” tại Hội trường lớn Thư viện Quốc gia, HN.