Ứng dụng hiệu quả sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Gốc
Trường trung cấp Biên phòng 2 (BTL Bộ đội Biên phòng) là trung tâm đào tạo học viên các ngành chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ biên phòng; bồi dưỡng văn hóa cho đối tượng tạo nguồn, dạy ngoại ngữ... cho học viên các tỉnh, thành phố biên phòng phía Nam...

Tin nóng

Tin mới