Ứng dụng khoa học công nghệ giúp dân giảm nghèo

Gốc
(VOV) - Diễn đàn tập trung thảo luận những vấn đề cơ bản trong việc thích ứng của người nghèo với biến đổi khí hậu

Để tạo diễn đàn giao lưu chia sẻ các sáng kiến, ý tưởng thúc đẩy áp dụng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cho công tác xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam, sáng 28/5, tại Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) đã phối hợp với Dự án iBoP châu Á tổ chức hoạt động “Diễn đàn thúc đẩy các sáng kiến KH&CN cho công tác xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam”. Dự án iBop châu Á là tên của sáng kiến KH&CN cho các nỗ lực xóa đói giảm nghèo ở khu vực Đông Nam Á. Dự án iBop châu Á do Trường Đại học Quản lý Ateneo Phillipines phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (IDRC) của Canada thành lập và vận hành. Một trong những hoạt động chính của Dự án iBop châu Á là Chương trình Tài trợ nhỏ iBop với số tiền 15.000-20.000 CAD (tiền Canada) cho các tác động của sáng kiến KH&CN cho công tác xóa đói giảm nghèo. Diễn đàn báo cáo kết quả 3 chương trình nghiên cứu tại Việt Nam được tài trợ bởi Dự án iBop như: Chương trình Cải tiến cung cấp nước sạch tại làng Chài ven sông Hồng; Chương trình Chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu của các hộ nghèo ở ĐBSCL; Chương trình hướng tới không gian sống thích ứng với biến đổi khí hậu. Kết quả của các chương trình tại diễn đàn trong quá trình áp dụng thực tiễn cuộc sống đã đáp ứng được một phần nhu cầu sống của người nghèo. Chương trình cung cấp nước sạch đã hoàn thành giai đoạn 1 đã chứng minh được những chuyển biến phù hợp với cuộc sống dân Chài, chất lượng nước đáp ứng được yêu cầu chuẩn quốc gia. Chương trình hướng tới không gian sống thích ứng với biến đổi khí hậu đã thực sự có ý nghĩa khi ứng dụng các nguyên liệu có sẵn để thực hiện phát triển kinh tế và thúc đẩy du lịch sinh thái ở vùng biển… Với những ứng dụng KH&CN cho người nghèo thích ứng với biến đổi khí hậu, diễn đàn hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của người tham gia. Đại diện của Ủy ban Điều phối Quốc tế chương trình con người và sinh quyển cho rằng, MCD cần phải tiếp tục mở rộng diễn đàn để những nghiên cứu KH&CN của người dân có thể đến được với cuộc sống một cách thiết thực./. Việt Đức

Tin nóng

Tin mới