QĐND - Quân đoàn 2 hiện đang quản lý số lượng lớn vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT), với nhiều chủng loại, phần lớn đã qua khai thác, sử dụng nhiều năm dẫn đến tình trạng xuống cấp, mất đồng bộ. Để đáp ứng yêu cầu cơ động SSCĐ, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất trên giao, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật.

Một trong những giải pháp ưu tiên là khai thác, phát huy mọi nguồn lực trong nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ (KH-CN), các đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực công tác kỹ thuật, bảo đảm chất lượng, đồng bộ hóa VKTBKT. Tổng cục Kỹ thuật đã tổ chức khảo sát, kiểm tra toàn diện công tác kỹ thuật của Quân đoàn 2, kết quả cho thấy, toàn quân đoàn đã đầu tư quy hoạch xây dựng, củng cố hệ thống cơ sở bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm năng lực sửa chữa, đồng bộ VKTBKT đáp ứng yêu cầu theo phân cấp. Hệ số kỹ thuật và hệ số đồng bộ VKTBKT tương đối cao, duy trì tốt, cơ bản đáp ứng yêu cầu của quân đoàn trong thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập; phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn... 5 năm qua, ngành kỹ thuật quân đoàn đã triển khai, hoàn thành 6 đề tài nghiên cứu KH-CN và 51 sáng kiến cải tiến kỹ thuật đưa vào ứng dụng, phục vụ trực tiếp công tác bảo đảm kỹ thuật.

Việc nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH-CN và áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Quân đoàn 2 toàn diện trong các ngành, nổi bật nhất là các đơn vị tăng-thiết giáp, quân khí, xe máy, quân y... Xuất phát từ nhiệm vụ chính trị trung tâm là SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, cơ động lực lượng, các cơ quan, đơn vị tập trung nghiên cứu về tổ chức lực lượng, bảo đảm VKTBKT đủ về số lượng, chất lượng cao nhất. Công tác nghiên cứu, ứng dụng KH-CN được Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 xác định là một trong những giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới, là nội dung của cuộc vận động "Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông". Kết quả công tác KH-CN là một trong những tiêu chí đánh giá phong trào thi đua Quyết thắng và xây dựng đơn vị VMTD.

Hệ thống mô phỏng ca-bin tập lái xe tăng phục vụ huấn luyện của Lữ đoàn xe tăng 203.

Nhiều sản phẩm đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị cao đã áp dụng, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ của quân đoàn. Hằng năm, quân đoàn tổ chức hội thi, hội thao sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mô hình, đồ dùng huấn luyện. Đó là các sáng kiến hiệu chỉnh vũ khí bộ binh nâng cao độ chính xác bắn; thiết bị nâng hạ bia phục vụ các bài bắn; hệ thống chỉ thị mục tiêu, thiết bị kiểm tra đường ngắm bắn súng bộ binh. Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện các chuyên ngành kỹ thuật, chuyên ngành binh chủng đưa vào ứng dụng tạo nên kết quả nổi bật. Điển hình như thiết bị chỉ huy bắn lái xe tăng-thiết giáp, thiết bị huấn luyện tổng hợp xe tăng T-54B, mô hình huấn luyện trợ lực lái xe BTR-60PB, BRĐM-2 của Lữ đoàn Xe tăng 203; kính kiểm tra đường ngắm bắn găm, bắn gần của súng AK; vam hiệu chỉnh đầu ngắm súng AK; thiết bị kiểm tra đường ngắm bắn súng ngắn K54 của Trường Quân sự Quân đoàn 2... Phục vụ cho huấn luyện chuyên ngành binh chủng và bảo đảm kỹ thuật có: Bình tiêu độc đeo lưng dùng bơm điện một chiều DC-12V của Tiểu đoàn Phòng hóa 5 (Bộ Tham mưu); thiết bị hiển thị tín hiệu moóc-xơ trên màn hình; nguồn máy P158; mạch tự thử chuông máy điện thoại TA-57CT (Trường Quân sự Quân đoàn 2); bộ huấn luyện báo vụ, cải tiến máy TA-57 dùng làm máy điều khiển tổng đài dã chiến (Lữ đoàn Xe tăng 203) v.v..

Nghiên cứu phục vụ cho các chuyên ngành kỹ thuật được quân đoàn chú trọng, nhất là nghiên cứu lý luận về công tác kỹ thuật, quy hoạch sử dụng VKTBKT. Quân đoàn nghiên cứu đổi mới phương pháp, quy trình, nội dung bảo đảm kỹ thuật; ứng dụng các loại vật liệu, công nghệ và phương pháp niêm cất mới cho VKTBKT đạt chất lượng, hiệu quả cao. Trong ứng dụng công nghệ niêm cất mới, các đơn vị chú trọng đến các loại phương tiện đo, khí tài quang học, các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về bảo quản đồng bộ với vũ khí, xe tăng-thiết giáp. Cục Kỹ thuật tham mưu, đề xuất với Tư lệnh Quân đoàn nghiên cứu, tận dụng nguồn vật tư, cải tiến vật tư kỹ thuật để phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật.

Phong trào phát huy sáng kiến phục vụ bảo đảm kỹ thuật phát triển sâu rộng, hiệu quả cao. Hằng năm, quân đoàn có kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đăng ký đề tài, sau khi được phê duyệt triển khai thực hiện đạt kết quả cụ thể. Nhờ đó, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị cao hoàn thành, đưa vào ứng dụng hiệu quả, đạt giải thưởng của quân đoàn, Tổng cục Kỹ thuật và Bộ Quốc phòng. Tiêu biểu là thiết bị chỉ huy bắn xe tăng, thiết giáp; băng rà thử động cơ xe quân sự; thiết bị thu dầu thải khi mở niêm động cơ xe tăng. Phục vụ công tác quân khí và xử lý đạn dược có các sáng kiến thiết bị nâng hạ, xếp dỡ hòm đạn trong kho; lò xử lý đạn súng bộ binh cấp 5... Quân đoàn đã tích cực, chủ động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Nghiên cứu KH-CN, sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào bảo đảm kỹ thuật các chuyên ngành kỹ thuật đã góp phần giúp quân đoàn hoàn thành 70% số lượng xe công trình sửa chữa của các chuyên ngành được đồng bộ chất lượng tốt; nâng hệ số kỹ thuật, bảo đảm đủ số lượng, tốt về chất lượng VKTBKT phục vụ các nhiệm vụ.

Bài và ảnh: HƯƠNG HỒNG THU