Ứng Hòa: Chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Gốc
Cùng với công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, việc củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trong tâm của Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa.

Để thực hiện hiệu quả công tác này, ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa đã xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở năm 2021. Song song với việc khảo sát, lập danh sách doanh nghiệp có đủ điều kiện để tuyên truyền, vận động thành lập Công đoàn cơ sở; Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các Công đoàn cơ sở chú trọng công tác phát triển đoàn viên ngay từ những tháng đầu năm. Liên đoàn Lao động huyện đã rà soát các doanh nghiệp ngoài nhà nước có đủ điều kiện để vận động thành lập 01 Công đoàn cơ sở, phát triển mới 100 đoàn viên công đoàn.

Cụ thể, mới đây, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội thành lập Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Phú Phát - doanh nghiệp ngoài Nhà nước, theo phương thức mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa đã chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội thành lập Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Phú Phát - doanh nghiệp ngoài Nhà nước, theo phương thức mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Liên đoàn Lao động huyện thường xuyên chỉ đạo các Công đoàn cơ sở chú trọng tham mưu, giới thiệu công nhân, viên chức, lao động là cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền, vận động, lựa chọn đoàn viên công đoàn ưu tú giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp, chỉ đạo 02 Công đoàn cơ sở thực hiện kiện toàn công tác cán bộ đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Công đoàn cấp trên.

Thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức nhiều lớp tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ Công đoàn cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu đoàn viên ưu tú, bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Minh Phương

Nguồn LĐTĐ https://laodongthudo.vn/ung-hoa-chu-trong-xay-dung-to-chuc-cong-doan-vung-manh-121154.html