(ANTĐ) - Tại Hội nghị quốc tế về quản lý rủi ro các thiên tai và hiện tượng thời tiết cực đoan nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH), ông Christopher Field, đồng Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) khẳng định IPCC sẽ hỗ trợ Việt Nam về khoa học trong ứng phó với BĐKH. Nhiều giải pháp, khuyến nghị cũng như đánh giá về tác động của BĐKH đã được các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới chia sẻ để các nhà quản lý có những chính sách và biện pháp ứng phó linh hoạt, thông minh hơn trong tương lai.

Ông Christopher Field, đồng Chủ tịch IPCC cho biết, BĐKH sẽ tác động, ảnh hưởng đến mọi mặt của cuộc sống, mọi nơi trên trái đất và tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Việt Nam vốn có đường bờ biển dài, kinh tế biển phát triển, dân cư lại sinh sống quần tụ ven biển. Trong tương lai, chắc chắn nước biển sẽ dâng cao dưới tác động của BĐKH. Khi đó, những hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ tăng lên cả về cường độ và tần suất. Bởi vậy, theo ông Christopher Field, Việt Nam phải có những chính sách, biện pháp thích ứng thông minh, và linh hoạt, để vừa khai thác được tiềm năng về tài nguyên, phát triển kinh tế, vừa ứng phó hài hòa với BĐKH. IPCC sẽ cung cấp kiến thức, cơ sở khoa học, thông tin về BĐKH và quản lý giảm nhẹ rủi ro để các nhà quản lý, hoạch định chính sách Việt Nam có kế hoạch ứng phó tốt hơn.