Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ứng trước vốn đẩy nhanh tiến độ xây mới Trụ sở Hội nông dân VN

Gốc

Ngày 15/11, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính ứng trước 40 tỷ đồng từ dự toán ngân sách năm 2008 cho Hội Nông dân Việt Nam để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành Dự án xây dựng Trụ sở Hội Nông dân Việt Nam.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/11/79064.cand