Ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa John McCain tuyên bố, Mỹ cần làm việc gần gũi hơn với các quốc gia khác và khôi phục hình ảnh một cường quốc thế giới.