Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ứng xử thông minh

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

Trong đêm diễn đàn thanh niên với chủ đề: “Thanh niên tự giác, tự quản, tự rèn” của Chi đoàn Đại đội 7, Phân đội 3, Đoàn H34, Binh đoàn Tây Nguyên với sự có mặt tham gia của các bạn đoàn viên, thanh niên đơn vị kết nghĩa...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.xaydungquandoi.28567.qdnd