Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ứng xử văn hóa với rối nước Việt cổ truyền

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Nhân danh "chuyên nghiệp hóa", "nâng cao, phát triển", người ta đã vô tình đánh mất hồn rối nước cổ truyền. Vậy thì hồn vía này ở đâu? Cái đẹp nào bị mất?

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134835&sub=78&top=43